Fizessen elő itt >>>

VILÁGOSSÁG
Bölcsészeti-akadémiai folyóirat

"Hagyomány, Tudástársadalom, Tudományrendszer, Tudásegész, Érték/Mérték, Diskurzus, Irányzatosság, Közösség, Ideológia"

Megjelenik negyedévente

Kiadja a
Tudástársadalom Alapítvány

Főszerkesztő: Fábri György

Szerkesztőbizottság:
Czigler István
Fehér Márta
Fejős Zoltán
Granasztói György
Hunyady György
Kelemen János
Nyíri Kristóf
Varga Csaba

Szerkesztőségi titkár:
Kerülő Tünde
Mobil: 06 20 312 7378

A szerkesztőség címe:
Cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 33. III/10.
Telefon: (06 1) 373-0008
Mobil: (06 20) 312 7378
Fax:(06-1) 321-3803
E-mail:
redactio@vilagossag.hu

Megvásárolható:

Gondolat Könyvesház

1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16.

Pont Könyvesbolt,
1051 Budapet, Nádor u. 8.

Írók Boltja,
1067 Budapest, Andrássy út 45.

Az ország többi pontjain a
nagyobb hírlapárusoknál


Megrendelhető:

Tudástársadalom Alapítvány
Cím: 1061 Budapest, Jókai tér 3. I/13.
E-mail: redactio@vilagossag.hu
Fax:(06-1) 321-38-03

Könyvtárellátó Kht
Cím: 1391 Budapest, Pf. 204.

vagy előfizethető átutalással:
Tudástársadalom Alapítvány
10402166-21639371 (bankszámlaszámra)

Éves előfizetési díj: 3000 Ft

Világossag-banner (468x60)

Egy folyóirat (újra)indítása egyszerre intellektuális és szakmapolitikai vállalkozás. S mint ilyen, formálódás : a közönség és a szerkesztői-szerzői szellemi bázis stabilizálódása próbálkozásokon, kezdeményezéseken s ezek visszajelzésein keresztül valósítható meg. Vagyis konkrét lapszámok készítése, kiadása és olvasói megmérettetése során.

Egy olyan nagy tradíciójú folyóiratnak pedig, mint a Világosság, a megújítása során nem szakadhat meg az a folyamatosság, ami időtállónak bizonyult témáihoz, hűséges szerzőihez, leginkább pedig igényes olvasóihoz köti. Ezért a korábban szerkesztőségünkhöz került anyagok megjelentetésével kezdtük meg a Világosság újrakiadását.

A külsejében is átalakuló új folyamban szerkesztőségünk továbbra is teret kíván adni a Világosság tradicionális, szakmai hitelességet nyújtó bázisa, a magyar szakfilozófiai kutatás szélesebb körben is érdeklődést keltő és befogadható írásainak. Szeretnénk, ha - miközben az egyenetlen színvonalú reflexiók egyre sokasodnak - lapunkban méltó szerepet kapna a tudástársadalom, az infokommunikációs technológiai változásoknak a klasszikus bölcsészettudományok körében megszülető recepciója. Vállalkozásunk egyik legfontosabb törekvése a tudománypolitikai súlyából feltűnően veszítő magyar társadalomtudomány rendszerváltozás utáni időszakának feldolgozása.

A Világosság most meginduló on-line kiadása interaktív formában reményeink szerint alkalmasnak bizonyul a folyóirat legfontosabb vállalt funkciójának kiteljesítésére: színteret biztosítani a megjelenő írások kapcsán kibontakozó tudományos diskurzusnak.