KUTATÁSI ADATBÁZIS

Keresés a kutatások között:
Tudományterület:
Kutató:
Keresés név szerint:
Szó/szótöredék a címben: 

TudományterületKutatóTémaIntézményPályázatEgyéb információ
PszichológiaBárdos GyörgyNem-specifikus egészségproblémák vizsgálata modellrendszerekben (ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék)OTKA 2008 
NéprajzBartha ElekA kulturális diverzitás változása és reliktum-jelenségei(DE BTK Néprajz Tanszék)OTKA 2009 
MűvelődéstörténetBárth DánielVallás, egyház, társadalom a Székelyföldön a XVII-XX. században (Katona József Múzeum)OTKA 2009

Kapcsolódó oldal: http://etno-joomla.etnologia.mta.hu/index.php/hu/munkatarsak/100-berta-peter

JogBató SzilviaÉlet és testi épség elleni bűncselekmények a 19. század első felében (SZTE Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék)OTKA 2009 
NyelvészetBende Farkas ÁgnesA magyar fókusz: predikátum vagy operátor? (MTA Nyelvtudományi Intézet)OTKA 2009 
NéprajzBerta PéterTárgyi kultúra, etnikai identitás és a különbség politikája az erdélyi gábor romák között(MTA Néprajzi Kutatóintézet)OTKA 2009 
PszichológiaCsathó ÁrpádA mentális fáradtság hatása a figyelmi rendszerek működésére (Pécsi Tudományegyetem)OTKA 2009 
JogCs. Kiss LajosA magyar jogtudomány helyzete és a szinoptikus államelmélet lehetősége (ELTE Filozófia Tanszék)OTKA 2008 
FilozófiaDemeter TamásHume-értelmezések(MTA Filozófiai Kutatóintézet)OTKA 2009 
IrodalomDezső CsabaKépzelt lények az ókori és kora középkori indiai irodalomban (ELTE Ókortudományi Intézet)OTKA 2009 
NyelvészetÉ. Kiss KatalinMagyar generatív történeti mondattan (MTA Nyelvtudományi Intézet)OTKA 2009 
PszichológiaErős FerencA pszichoanalízis mint a humán tudományok paradigmája - történeti és elméleti viszgálódások(MTA Pszichológiai Kutatóintézet)OTKA 2009

Kapcsolódó tanulmány: Borgos Anna: Elhárító mechanizmusok http://www.mtapi.hu/thalassa/a_folyoirat/e_szovegek/pdf/(20)2009_1/Pages%20from%20021-046_Borgos_Haydu_Lylli.pdf

MűvelődéstörténetFöldváry Miklós IstvánKözépkori pontifikálék Magyarországon (ELTE Ókortudományi Intézet)OTKA 2009

Kapcsolódó: http://www.foldvary.eoldal.hu/

MűvelődéstörténetFügedi JánosA tánc mint tudás, társadalmi gyakorlat és kulturális örökség Kelet-Közép Európa helyi közösségeiben (MTA Zenetudományi Intézet)OTKA 2009

Kapcsolódó oldal: http://www.zti.hu/tanc/fugedi_main.htm

NyelvészetGósy MáriaMagyar spontán beszéd adatbázis (MTA Nyelvtudományi Intézet)OTKA 2009 
JogGyőrfi TamásAlkotmány és politikai közösség (ME Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet)OTKA 2008 
PszichológiaGyőri JánosTanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára (ELTE Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ)OTKA 2009 
FilozófiaHajdu PéterHoratius és az antik esztétikai gondolkodás(MTA Irodalomtudományi Intézet)OTKA 2009 
IrodalomHorváth KornéliaMagyar verstani tradíció és a kortárs magyar líra (PPKE Magyar Irodalomtudományi Intézet)OTKA 2008 
MűvelődéstörténetHubert Gabriella17. századi evangélikus és református énekek kritikai kiadása (Magyarországi Evangélikus Egyház)OTKA 2009 
NéprajzIlyés ZoltánEtnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban (Tövishát, Zobor-vidék) (MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet)OTKA 2009 
IrodalomImre ZoltánSzínház, kultúra és identitás: A nemzeti színház-elképzelése és az Európai Unió (ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)OTKA 2009 
MűvészetJernyei-Kiss JánosA magyar barokk freskófestészet digitális adatbázisa és ikonográfiai korpusza (PPKE Művészettörténeti Tanszék)OTKA 2008 
IrodalomKállay GézaAz angol reneszánsz dráma kritikatörténete (ELTE Angol-Amerikai Intézet)OTKA 2009 
TudománytörténetKapronczay KatalinAz orvostudomány története Magyarországon 1700-1848.(Magyar Tudománytörténeti Intézet Kht.)OTKA 2009 
NyelvészetKertész AndrásAz inkonzisztencia problémája az elméleti nyelvészetben (DE BTK Nyelv- és Filozófiatudományi Kutatóközpont)OTKA 2009 
MűvészetKovalcsik KatalinEgy dunántúli falu zenei élete (MTA Zenetudományi Intézet)OTKA 2008 
MűvelődéstörténetKővári RékaNépénekek az írott forrásokban és a néphagyományban: csíksomlyói passiójátékok, történeti betlehemesek, a Deák-Szentes kézirat(MTA Zenetudományi Intézet)OTKA 2009 
PszichológiaKrajcsi AttilaAlapvető numerikus reprezentációk működése és sérüléseik (SZTE Pszichológiai Intézet)OTKA 2008 
JogKuminetz GézaA klerikus életszentség és garanciái a hatályos egyházi jogban (PPKE Hittudományi Kar)OTKA 2008 
IrodalomMajor Balázsal-Marqab kutatási program - a történeti források (Avicenna Kutatási Non-Profit Kft)OTKA 2009 
IrodalomMiskolczy AmbrusIrodalmi élet és demokratikus kultúra a reformációtól a felvilágosodásig (ELTE Romanisztikai Intézet)OTKA 2009 
PszichológiaMolnár GyöngyvérA komplex problémamegoldó gondolkodás különböző mérési lehetőségeinek összehasonlító elemzése (SZTE Neveléstudományi Intézet)OTKA 2008 
Molnár MárkÉrzelmek és kognitív folyamatok kölcsönhatásának életkorfüggő bioelektronikus korrelátumai(MTA Pszichológiai Kutatóintézet)OTKA 2009 
PszichológiaNagy JánosA magyar személyiségtaxonómia kidolgozása tulajdonságlistás és kérdőíves adatokon (ELTE Pszichológiai Intézet)OTKA 2009 
FilozófiaNagy JózsefGiambattista Vico életműve a XVIII századi olasz irodalom kontextusában (ELTE Romanisztikai Intézet)OTKA 2008 
PedagógiaNagy Péter TiborKözépiskolai tanárok Magyarországon 1900-1950 (Wesley János Lelkészképző Főiskola)OTKA 2009 
NéprajzPócs ÉvaNépi vallás, néphit, vallásos folklór, 16-21. század (PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék)OTKA 2009 
FilozófiaRopolyi LászlóA fizika filozófiai kérdései(ELTE Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszék)OTKA 2009 
FilozófiaSteiger KornélMorálpszichológia és etika az antikvitásban és a középkorban (ELTE Filozófiai Intézet)OTKA 2008 
PszichológiaSzabó CsabaA hiperventilláció segítségével létrehozott módosult tudati állapot kísérleti vizsgálata (DE BTK Pszichológiai Intézet)OTKA 2008 
NyelvészetTolcsvai Nagy GáborFunkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)OTKA 2008 
RégészetTóth János AttilaArgonauta Program (MTA Régészeti Intézet)Norvég FM, OTKA 2009 
JogTörök GáborSzemélyiségi jogok az információs társadalomban (MTA Jogtudományi Intézet)OTKA 2009 
PedagógiaUgrai JánosA két Ratio közép-európai kontextusban. Az oktatáspolitika megszületése Közép-Európa néhány országában (ME Tanárképző Intézet)OTKA 2008